top of page
Image by Ta Z

Wat is chiropractie?

Wij werken binnen een genezingsmodel gebaseerd op vitalisme, wat gelooft dat het lichaam een ​​dynamisch, steeds veranderend organisme is dat voortdurend verandert en zich aanpast aan zijn behoeften. 

 

In chiropractie wordt aangenomen dat het lichaam een ​​aangeboren intelligentie heeft om te genezen. Ziekte treedt op wanneer het natuurlijke vermogen van het lichaam om te genezen wordt aangetast.

Chiropractie kijkt naar het vermogen van het lichaam om met stress om te gaan en de communicatie tussen de hersenen en het lichaam die plaatsvindt via het zenuwstelsel, dat zich in de wervelkolom bevindt. Daarom houdt een chiropractor zich bezig met het evenwicht en de relatie tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel.

Een disfunctie tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel kan leiden tot een aantasting van de aangeboren communicatie van het lichaam die van en naar de hersenen en het lichaam plaatsvindt. In de chiropractie wordt dit subluxatie genoemd.

 

Een subluxatie is een term die wordt gebruikt om een ​​aandoening van de wervel te beschrijven die niet in balans is met de wervel erboven, eronder of ernaast, waardoor de zenuwen onder druk komen te staan.

 

Een chiropractor is de enige beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die specifiek is opgeleid om deze subluxaties op te sporen en te corrigeren, zodat uw lichaam zich kan genezen en tot zijn maximale capaciteit.

Vanuit de vitalistische benadering van chiropractie zien wij ieder persoon als een geheel en niet als een enkele symptoom om te behandelen.

Wij passen verschillende technieken toe bij het detecteren en corrigeren van geknelde zenuwen, ook wel bekend als subluxatie.

Wij geloven dat chiropractische zorg een levensstijl is & adviseren dan ook regelmatige wervel controles voor u en uw familie.

“The greatest medicine is to teach people not to need it_edited.jpg

Wat kunt u verwachten?

01

Intake

Tijdens ons grondige onderzoek doen we een thermografische scan, houdingsonderzoek en chiropractische analyse van uw klachten. 

Aan de hand van de bevindingen wordt er een plan van aanpak opgesteld voor zowel de korte als de langdurige zorg.

02

Intensieve Fase

U volgt uw persoonlijke zorgplan voor uw klachten.

Deze intensieve fase is niet permanent en wordt in overleg met u op basis van uw vooruitgang en wensen aangepast.

Hoeveel behandelingen nodig zijn zal per persoon verschillen.

03

Onderhoudsfase / Preventiefase

Wanneer u lichaam zich heeft aangepast kan er over gegaan worden naar een minder intensieve fase. Dit betekent over het algemeen dat u minder vaak een behandeling nodig hebt om uw vooruitgang te behouden.

GEWOON Chiropractie logo transparent( white version).png

Heeft u meer vragen?

bottom of page